W poniedziałek, 16 paździenika 2017 roku  będziemy obchodzić Święto Patronki Gminy i Miasta Nowogrodziec - Świętej Jadwigi Śląskiej.

Dnia 22 stycznia 2010 r. Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec. Pełne poparcie dla Burmistrza Nowogrodźca w sprawie działań zmierzających do ustanowienia patronki Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu wyrazili już 12 maja 2009 roku podejmując uchwałę nr XLV/305/09.

Historia Świętej Jadwigi Śląskiej i ufundowanego przez nią klasztoru zakonnic św. Marii Magdaleny nierozerwalnie jest związana z naszą Gminą. Tradycja wiąże powstanie nowogrodzieckiego klasztoru ze Świętą Jadwigą Śląską, która w 1217 roku miała otrzymać od swojego męża księcia śląskiego Henryka Brodatego znajdujący się nad Kwisą zameczek myśliwski, by przeznaczyć go na cele zakonne.

Fundatorka Święta Jadwiga Śląska została wychowana w klasztorze benedyktynek. Była córką Bertolda IV i Agnieszki Miśnieńskiej, a na Śląsk przybyła w roku 1190. Bratem Świętej Jadwigi Śląskiej był biskup bamberski, który na jej życzenie w roku 1208 przysłał grupę mniszek z klasztoru do Trzebnicy. Podobnie wyglądało założenie klasztoru w Nowogrodźcu. 

W 1217 roku to właśnie św. Jadwiga Śląska sprowadziła z Marsylii zgromadzenie Świętej Marii Magdaleny od Pokuty, a miejscem na Śląsku, do którego wówczas przyjechały, był właśnie Nowogrodziec. Święta Jadwiga Śląska była fundatorką szeregu świątyń na Dolnym Śląsku. Zmarła w stroju zakonnicy 14 października 1243 roku w klasztorze trzebnickim. Już 26 marca 1264 roku została kanonizowana przez papieża.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 stycznia 2010 roku dzień 16 października ustanawia się Świętem Patronki Gminy i Miasta Nowogrodziec.

W tym roku uroczysta msza święta z okazji Święta Patronki naszej gminy Świętej Jadwigi Śląskiej zostanie odprawiona w niedzielę 15 października o godz. 10.30