Trochę muzyki i radości – to prezent od zespołu folklorystycznego Czernianki dla starszych ludzi z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Nowogrodźcu.

To było bardzo miłe przedpołudnie, które urozmaiciło czas pacjentom zakładu.

Personel zakładu zaprasza także inne zespoły, które mogłyby też dać taki występ i wywołać uśmiech na twarzach podopiecznych.

>>Relacja TV Łużyce pt. Muzyka jak lekarstwo<<