Krzyż ze Starego Martyńca został przywieziony do Nowogrodźca.

To krzyż szczególny, bo znajdował się w kościele, wybudowanym w 1902 roku w Nowym Martyńcu przez Polaków, tych, którzy wyemigrowali do byłej Jugosławii przed wieloma laty i tęsknili za Polską, a kościół był ważnym dla nich miejscem. Krzyż będzie teraz umieszczony w nowogrodzieckim kościele.

>>Relacja TV Łużyce p.t. Ważna pamiątka przeszłości<<