Burmistrz Nowogrodźca podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości przyznanych kwot na wsparcie  realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz dla innych podmiotów  uprawnionych do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2017 rok.

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację warsztatów, szkoleń, pokazów kulinarnych, artystycznych, rękodzielniczych, itp. dla mieszkańców gminy Nowogrodziec.

>>Więcej informacji - Biuletyn Informacji Publicznej<<