kanalizacja 12

Przyszedł czas na drugi etap inwestycji w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec”. Zadanie obejmuje budowę 20 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerna i Nowa Wieś. 

>>Relacje TV Łużyce p.t. Kolejne 20 km kanalizacji<<