Witamy Siostry zd

>>Relacje TV Łużyce pt. 800 lat sióstr Magdalenek<<

>>Taniec Sióstr w czasie uroczystości obchodów 800-lecia sprowadzenia Zgromadzenia Magdalenek od Pokuty do Nowogrodźca<<

Nowogrodziec... Siostry Magdalenki... Historia naszego Miasta i historia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty - jest to jedna historia, a nie dwie odrębne. Na tym właśnie polega unikalność naszego miasta. To one, Siostry Pokutniczki, staraniem Świętej Jadwigi Śląskiej - Patronki naszego Miasta, przyjechały do Nowogrodźca w roku 1217 z Marsylii, by nieść swoją świętą posługę. Wśród grubych murów klasztoru zamieszkały Siostry, otaczając swoim modlitewnym wstawiennictwem wszystkich mieszkańców Nowogrodźca oraz okolicznych wsi. Duchowy wymiar żyjących w ascezie, milczeniu i ubóstwie Sióstr Magdalenek był poniekąd rozpoznawalny po owocach. Staraniem Sióstr miasto intensywnie się rozwijało. Niestety, nader często, Nowogrodziec był nawiedzany przez klęski pożarów i chorób. Znaną jest wielka działalność charytatywna Magdalenek w okresach klęsk żywiołowych. Staraniem klasztoru uruchomiono też pierwszy w mieście wodociąg. Uzyskano tak ważny dla mieszkańców Nowogrodźca przywilej warzenia i sprzedaży piwa, jak również zorganizowania targu solnego.
10 i 11 czerwca 2017 roku Mieszkańcy naszego Miasta, jak również całej gminy Nowogrodziec, wspólnie obchodzili Jubileusz 800-lecia Sprowadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty do Nowogrodźca. Dnia 10 czerwca w Domu Kultury Promyk odbyło się Sympozjum naukowe poświęcone sylwetce fundatorki pierwszego klasztoru Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty na naszych ziemiach - Świętej Jadwidze Śląskiej. Prelegentami byli dr Piotr Stefaniak z Krakowa i ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk z Legnicy. Naukowcy przybliżyli licznie zebranym Mieszkańcom gminy Nowogrodziec, Siostrom Magdalenkom oraz zaproszonym Gościom sylwetkę Świętej Jadwigi Śląskiej. Prawdziwą ucztą duchową był koncert zespołu muzyki sakralnej LUMEN z Poznania. Artyści wykonali dla zgromadzonych w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu „Oratorium o Bożym Miłosierdziu”.

11 czerwca odbyły się główne uroczystości związane z 800-leciem sprowadzenia Sióstr Pokutniczek do Nowogrodźca, w których wzięli udział: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Szymańska, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Mróz, Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, ks. bp Zbigniew Kiernikowski - biskup legnicki wraz z duchownymi, Matka Gabriela Kępa Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty wraz z Siostrami, Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman, Starosta Bolesławiecki Karol Stasik, Wicestarosta Tomasz Gabrysiak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antonina Szelechowicz na czele z Radnymi Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Nowogrodziec, Sołtysi, licznie zgromadzeni Mieszkańcy i Goście gminy Nowogrodziec. Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, której przewodniczył oraz wygłosił homilię Jego Ekscelencja ks. bp Zbigniew Kiernikowski - biskup legnicki. Gospodarz Gminy, Burmistrz Robert Relich, dziękując serdecznie Siostrom, przekazał wspólnie z Panią Antoniną Szelechowicz – Przewodniczącą Rady Miejskiej na ręce Matki Gabrieli Kępy piękny graficzny obraz Świętej Jadwigi Śląskiej wykonany przez lokalnego Artystę Mariusza Urbana. „Społeczność Miasta i Gminy Nowogrodziec z otwartym sercem i wielką radością, wita Siostry w skromnych progach domu” – powiedział w przemówieniu Burmistrz Robert Relich.

Po zakończeniu mszy świętej w bocznym nawie kościoła została poświęcona tablica, ufundowana przez Miasto Nowogrodziec, upamiętniająca fakt sprowadzenia 800 lat temu Sióstr Magdalenek do naszego miasta. Następnie barwnym korowodem procesja przeszła przez miasto. Na placu rynkowym odbyła się wspólna agapa, pokaz musztry Gwardii Matki Bożej Miłosierdzia z Jeleniej Góry-Cieplic, występy artystyczne zespołów szkolnych, animacje kulturalne, prezentacje garncarstwa i kulinariów.

Cieszymy się wszyscy, że Siostry są z nami, w mieście, które kiedyś zostało wybrane przez naszą świętą Patronkę na kolebkę szczególnego służenia - pokuty i modlitwy i zarazem czynnych działań na rzecz wspólnoty lokalnej.

Drogie Siostry, witamy w skromnych progach domu!

>>Fotorelacja - Sympozjum naukowe i występ zespołu muzyki sakralnej Lumen<<

>>Fotorelacja - Eucharystia w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła oraz wspólna agapa w Rynku<<