Wspólna podróż

Dnia 9 marca 2017 roku w nowogrodzieckim ratuszu odbyło się polsko-czeskie spotkanie. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przyjął delegację z miasta Lomnice nad Popelkou na czele ze Starostą Panem Josefem Šimek. Celem spotkania władz samorządowych Gminy Nowogrodziec i Lomnice nad Popelkou było przygotowanie wspólnego projektu w zakresie renowacji zabytków: klasztoru św. Marii Magdaleny w Nowogrodźcu i Karlovské náměstí (placu w dzielnicy Karlov) w Lomnice nad Popelkou.
W trakcie spotkania centralnym wydarzeniem było zaznajomienie się delegacji czeskiej z Miastem Nowogrodziec. W trakcie wspólnego obchodu czescy partnerzy odwiedzili m.in. najstarsze zabytki miasta, ale szczególne zainteresowanie wzbudziły ruiny XIII w. klasztoru św. Marii Magdaleny. Czechów zachwyciły pozostałości potężnej średniowiecznej budowli warownej, rzadko spotykanej w Europie centralnej i zachodniej.
Wizyta przebiegała w niezwykle przyjaznej atmosferze, partnerzy poznali historię napływu mieszkańców do miasta po II wojnie światowej, zobaczyli tradycje wyrobu ceramiki, zaznajomili się z najważniejszymi czynnikami rozwoju miasta na przełomie ostatnich lat.
W ratuszu podsumowano spotkanie, w efekcie którego Gospodarzowi obu miast zadeklarowali podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz realizacji partnerskiego mikroprojektu ze środków programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, w którym każdy z partnerów może otrzymać 85 % dofinansowania wartości przedsięwzięcia. Temat projektu: Lomnice nad Popelkou i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie.
Strona polska zgłosi zamiar renowacji jednej z najstarszych, zarazem najcenniejszych ścian byłego klasztoru Magdalenek w Nowogrodźcu, natomiast partner czeski z Lomnice nad Popelkou chciałby odnowić obszar zabytkowego placu w dzielnicy Karlov w Lomnicach.
„Liczę na owocną współpracę i pozytywną decyzję komitetu monitorującego w Libercu skutkującą uzyskaniem dofinansowania. Planowane projekty są tożsame tematycznie, wpisują się w ideę integracji transgranicznej na rzecz rozwoju lokalnego oraz ideę współpracy społecznej i turystyki kulturowej” - powiedział podczas spotkania Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. 
Mieszkańcy Czech na przełomie ostatnich lat coraz chętniej odwiedzają Nowogrodziec, co jest naturalnym bodźcem do chęci nawiązania szerszej współpracy.

>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Ratują zabytki<<

Ruiny klasztoru Magdalenek

Ruiny klasztoru św. Marii Magdaleny w Nowogrodźcu

Fot. figura św. Marii na Karlovym placu w Lomnicach nad Popelką Czechy

Figura św. Marii na Karlovym placu w Lomnicach nad Popelką (Czechy)