Kamil Kawałko

Uczeń klasy Ia Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu Kamil Kawałko uczestniczył w konkursie pod hasłem: „Porozmawiaj z babcią, zapytaj dziadka”. Konkurs ten dotyczył opowieści, wywiadów o początkach osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Organizatorami Konkursu byli: Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Oddział we Wrocławiu oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Praca Kamila została wyróżniona i opublikowana w „Gazecie Wrocławskiej”. Styl wywiadu świadczy o zdolnościach ucznia i ogromnej wrażliwości.

Serdecznie gratulujemy Kamilowi!

>>Więcej - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu<<