Drukuj
Odsłony: 4146

informacja1

 

Drodzy mieszkańcy !

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018 nie ulega zmianie i jest płatna BEZ  WEZWANIA do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W związku z powyższym obowiązują następujące terminy płatności:

1.Za styczeń - do 15 lutego

2.Za luty - do 15 marca

3.Za marzec - do 15 kwietnia

4.Za kwiecień – do 15 maja

5.Za maj - do 15 czerwca

6.Za czerwiec - do 15 lipca

7.Za lipiec - do 15 sierpnia

8.Za sierpień – do 15 września

9.Za wrzesień - do 15 października

10.Za październik - do 15 listopada

11.Za listopad – do 15 grudnia

12.Za grudzień - do 15 stycznia następnego roku

Harmonogram wywozu odpadów oraz numery rachunków bankowych również pozostają bez zmian.