Pan Artur Kozioł – Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych złożył 26 kwietnia 2019 roku wniosek do Burmistrza Nowogrodźca o rezygnację m.in. z Festiwalu Muzycznego i Jarmarku Garncarskiego w Nowogrodźcu.

"XI Międzynarodowy Festiwal "Muzyka u J.I.Schnabla" na pewno odbędzie się, zgodnie z planowanym programem i wydarzeniami kulturalnymi. Kilka miesięcy wcześniej podczas przygotowań w moim wystąpieniu, które w książeczce programowej adresuję do uczestników, napisałem ostatnie słowa o festiwalu – i niech tak trwa, oby jak najdłużej. Nie spodziewałem się, że na tydzień przed docenianym wydarzeniem kulturalnym będziemy rozpatrywać rezygnację z festiwalu. Czy festiwal odbędzie się w przyszłym roku? Niestety, dziś nie mogę złożyć deklaracji, która zapewni o przyszłości." - Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca.

>>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Kontrowersyjny wniosek<<<

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowogrodziec uczestniczyli w szkoleniu podstawowym dla strażaków ratowników OSP, którego organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Tym samym OSP Nowogrodziec, OSP Czerna oraz OSP Wykroty w swoich szeregach mają nowych, wykwalifikowanych członków jednostek operacyjno-technicznych.

Strażacy OSP Nowogrodziec i OSP Czerna uczestniczyli również w szkoleniu sfinansowanym ze środków własnych Gminy Nowogrodziec w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które przeprowadzone zostało w terminie pod koniec kwietnia 2019 roku w Trzebieniu.

Gmina Nowogrodziec od wielu lat sukcesywnie wspiera dążenia szkoleniowe Strażaków OSP, współpracując w tym zakresie z jednostkami OSP, a także Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

Burmistrz Nowogrodźca serdecznie gratuluje Strażakom zaangażowanym w szkolenie, życząc jednocześnie, aby nabyta wiedza stanowiła dalszą motywację do pracy i rozwijania umiejętności.

Dzień zwycięstwa zd

Dzisiaj w Nowogrodźcu przedstawiciele władz samorządowych, Kombatanci Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz uczniowie i dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawla II w Gościszowie uczczili 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej - największego konfliktu zbrojeniowego w historii świata.

Z tej okazji Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz Pani Zofia Bokszańska zwrócili się z okolicznościowymi przemówieniami do zebranych przy Pomniku Obrońców Ojczyzny mieszkańców naszej gminy. Kombatanci Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na czele z porucznikiem w stanie spoczynku Józefem Komarem wraz z Burmistrzem Robertem Relichem zapalili znicze i złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny w Nowogrodźcu. Biało-czerwone wiązanki złozyli również przedstawiciele społeczności szkolnej.

Dzień 8 maja 1945 roku jest uznawany w Europie Zachodniej za moment zakończenia II wojny światowej - Dzień Zwycięstwa. Tego dnia w 1945 roku o godzinie 15.00 ogłoszono koniec wojny. Dzień wcześniej, 7 maja 1945 roku, Niemcy podpisały swoją kapitulację w Reims we Francji, w obecności przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR. Kapitulacja III Rzeszy zakończyła tylko wojnę w Europie. Toczyły się jeszcze walki z Japonią na Dalekim Wschodzie. Dopiero kapitulacja Japonii - 2 września 1945 roku - zakończyła II wojnę światową.
II wojna światowa pochłonęła ponad 50 mln ofiar - poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych, wśród nich 5,8 mln ofiar - obywatele polscy.

>>>Galeria zdjęć - Dzień Zwycięstwa - 74. rocznica zakończenia II wojny światowej<<<

Dzień zwycięstwa zdjęcia

W sobotę, 4 maja, mecz ligowy rozegrała drużyna Trampkarzy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

Nasi zawodnicy pokonali rówieśników z Pisarzowic 4:1.

11 maja, w najbliższą  sobotę, zarówno Trampkarze, jak i zespół Młodzików, rozegrają swoje mecze w Raciborowicach.

Gratulujemy naszym sportowcom i życzymy kolejnych sukcesów!

Połączenie w parafii zd

Mieszkańcy Gierałtowa, jak i Czernej, od wielu lat czynnie zabiegali o naprawę drogi powiatowej relacji Gierałtów - Czerna.

Przebudowa drogi została podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w 2017 roku i obejmował odcinek 773 mb. W roku 2018 roku przebudowano następne 693 mb.

Dnia 7 maja 2019 roku oddano do użytku ostatni odcinek drogi o długości 381 mb i na tym została zakończona przebudowa powyższej drogi. Odbioru drogi osobiście dokonał gospodarz Gminy Robert Relich. Podczas odbioru inwestycji obecni byli również Starosta Powiatu Bolesławieckiego Tomasz Gabrysiak, Wicestarosta Bolesławiecki Mirosław Horzempa, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu Paweł Bednarski. Inwestycja realizowana była na mocy porozumień Powiatu Bolesławieckiego z Burmistrzem Robertem Relichem, który zadeklarował pokrycie połowy kosztów wykonania zadania w łącznej kwocie 362 tys. złotych w formie dotacji celowej. Porozumienia przewidywały, że zarówno Gmina Nowogrodziec, jak i Powiat Bolesławiecki, będą podejmować działania na rzecz wspólnej promocji realizowanego zadania w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

W ramach przebudowy wykonano dwie warstwy asfaltowe, warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną. Dodatkowo przeprowadzono czyszczenie i pogłębienie rowów, remonty przepustów drogowych oraz wyrównanie i profilowanie poboczy.

Odcinek drogi z Gierałtowa do Czernej stanowi kluczowe połączenie z siecią dróg regionalnych i krajowych dla mieszkańców północnej części gminy Nowogrodziec. W ostatnich latach stan techniczny drogi uległ drastycznemu pogorszeniu. Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonym pracom mieszkańcy Gminy szybciej i bezpieczniej będą mogli dotrzeć do swoich miejsc pracy, miejsc wypoczynku i wybranych instytucji w celu załatwienia niezbędnych spraw, a nowa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenia komfortu jazdy.

droga Gierałtów Czerna 900 pks