Archiwum wiadomości

Styczeń 2013

Witamy na stronie archiwum. Ta strona zawiera 7 artykułów podzielonych na miesiące i lata.

Rada Miejska
32406

Radni poprzednich kadencji

    WYKAZ RADNYCH W I KADENCJI 1990 – 1994 1. Bober Piotr2. Ciemięga Adam3. Grześków Edward4. Izba Genowefa (Przewodniczący Rady)5. Jadach Jan6. Jakubowicz Adam7. Jaskot Irena8. Kamińsk Czytaj więcej..

Burmistrz
32636

Zadania i kompetencje

I. Do zakresu zadań Burmistrza należy: kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektów uchwał, wykonywanie budżetu, skł Czytaj więcej..

Społeczeństwo
38950

OSP

Ochronę przeciwpożarową na terenie Gminy Nowogrodziec zabezpiecza 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj : OSP Nowogrodziec, OSP Gierałtów, OSP Wykroty, OSP Czerna, OSP Zebrzydowa, OSP Gościszów... Czytaj więcej..

Społeczeństwo
32118

Organizacje pozarządowe

AKTY PRAWNE         Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) działalnością poży... Czytaj więcej..

Burmistrz
33593

Poprzedni burmistrzowie

  Od 1990 gminą  zarządza Burmistrz.  W latach 1990-2002 Burmistrza  wybierała Rada Gminy ze swojego grona. Od roku 2002 Burmistrz jest wybieranych przez mieszkańców gminy w w Czytaj więcej..

Urząd Miasta
35161

Projekty UE

                  Projekty realizowane przez Gminę Nowogrodziec i z udziałem Gminy Nowogrodziec       &nb Czytaj więcej..

Wyników 1 - 7 z 7