Akcja saperska zd

Akcja wydobycia i neutralizacji niewybuchu z czasów II wojny światowej, rozpoczęła się w dniu dzisiejszym, 24 stycznia o godzinie 11.00 przy wieży widokowej w Nowogrodźcu. Działania zaangażowanych służb odbywały się zgodnie z planem. O godzinie 12.30 akcja została zakończona pomyślnie.

W dniu 23 styczna br. w godzinach popołudniowych Burmistrz Nowogrodźca otrzymał informację z placu budowy przy wieży widokowej o podejrzeniu znalezienia niewybuchu.

W trybie pilnym wstrzymano wszelkie prace w rejonie znalezienia podejrzanego przedmiotu i niezwłocznie poinformowano odpowiednie organy o znalezisku. Natychmiast teren budowy został zabezpieczony, zaś do czasu przybycia jednostki saperskiej, Policja oraz Straż Miejska pilnowały rejonu, w którym znaleziono podejrzany przedmiot. Zaangażowane przez Burmistrza kompetentne służby oceniły niewybuch oraz moc ewentualnego zasięgu rażenia.

Po ocenie fachowców Burmistrz Robert Relich wydał pilny komunikat, w którym zarządził ewakuację wszystkich osób przebywających w rejonie zagrożenia, czyli w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu.

W dniu dzisiejszym, 24 stycznia, została sprawnie przeprowadzona ewakuacja, zgodnie z założonym w dniu wczorajszym planem.

W związku z zakończonymi działaniami zabezpieczających służb, dotyczącymi zagrożenia po znalezieniu niewybuchu w rejonie wieży widokowej w Nowogrodźcu, Burmistrz o godzinie 12.30 odwołał ewakuację.
   Burmistrz Robert Relich serdecznie dziękuje wszystkim przedstawicielom służb Wojska, Policji, PSP, OSP Nowogrodziec, OSP Nowogrodziec Osiedle, OSP Gierałtów, OSP Czerna, OSP Gościszów, OSP Zebrzydowa, przedstawicielom służb medycznych za pomoc, zaangażowanie i współpracę. „Doceniam i dziękuję za pracę Saperom, służbom technicznym firm Tauron i Operatora Sieci Gazu Ziemnego, dyrekcji Kopalni Surowców Mineralnych Surmin Kaolin, spółce Hydro-Tech, Pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek Gminy. Szczególnie dziękuję Mieszkańcom za odpowiedzialność, zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności!” – Robert Relich.

Akcja saperska zdjęcia 1000pks

Komunikat Burmistrza Nowogrodźca nr 2/2020
z dnia 24 stycznia 2020r.


W związku z zakończonymi działaniami służb zabezpieczających, dotyczącymi zagrożenia po znalezieniu niewybuchu w dniu 23.01.2020r. w rejonie Wieży widokowej w Nowogrodźcu, informuję o odwołaniu Komunikatu Burmistrza Nowogrodźca nr 1/2020 z dnia 23.01.2020r. o ewakuacji wszystkich osób znajdujących się na terenie zagrożenia.

Działania wszystkich zaangażowanych służb przebiegły sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z ustalonymi założeniami.

Powyższa informacja zostanie opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu www.nowogrodziec.pl oraz na profilach FB Urzędu Miejskiego Nowogrodźca, Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha i lokalnych mediach.

KOMUNIKAT EWAKUACJA

W związku z zaistniałym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, spowodowanym znalezionym niewybuchem z okresu II wojny światowej na placu przy wieży widokowej w Nowogrodźcu, zarządzam ewakuację wszystkich osób przebywających na terenie miasta Nowogrodziec w promieniu 300 metrów od wieży widokowej.

>>>Komunikat Burmistrza Nowogrodźca<<<

Komunikat Burmistrza Nowogrodźca

W dniu 21 stycznia 2020 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, wraz z przedstawicielami samorządów gmin z terenu powiatu bolesławieckiego, podpisał umowę dotyczącą wspólnego finansowania Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu.

Podczas spotkania w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bolesławcu Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Bolesławcu Danuta Zielińska poinformowała zgromadzonych sygnatariuszy umowy o trybie funkcjonowania Schroniska, w którym jest 35 miejsc. Celem placówki jest zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych oraz pomoc podopiecznym w powrocie do życia w społeczności. Schronisko udziela nieodpłatną pomoc psychologiczną, medyczną i prawną. Placówka  znajduje się przy al. Tysiąclecia 32d w Bolesławcu. 

Podopieczni schroniska mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów i spraw życia codziennego.

Warto przypomnieć, że porozumienie międzygminne w sprawie udzielenia schronienia bezdomnym mężczyznom zostało podpisane dnia 22 stycznia 2019 roku w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bolesławcu. Sygnatariusze porozumienia to Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Bolesławiec, Gmina i Miasto Nowogrodziec, Gmina Gromadka, Gmina Warta Bolesławiecka i Gmina Osiecznica.

Wsparcie przez władze samorządowe Gminy Nowogrodziec funkcjonowania Schroniska dla Mężczyzn jest wyrazem troski i pomocy osobom, które z różnych powodów znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej. Problem społeczny, jakim jest zjawisko bezdomności, należy do jednego z najbardziej trudnych.

„Jeśli chodzi o problem bezdomności, powiem krótko - Pomagajmy i nie osądzajmy! Tego założenia właśnie się trzymam. Moje przemyślenia dotyczące tak złożonego zjawiska, jakim jest bezdomność, nie pozwalają mi nie angażować się w to ważne przedsięwzięcie – walkę z problemem bezdomności, stanowiącym w dzisiejszych czasach problem ogólnoświatowy.” – Burmistrz Robert Relich. „Więc, korzystając z tej okazji, zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec - Nie bądźmy obojętni na los osób bezdomnych, nieporadnych, starszych, osób w trudnej sytuacji! Zwracajmy uwagę na innych, na potrzebujących, szczególnie w tym trudnym czasie, kiedy zimno zagraża ich życiu. Bądźmy wrażliwi i sprawdzajmy, czy osoby spotkane na ulicy nie potrzebują naszej pomocy lub schronienia. Nie muszę dodawać, że nasza pomoc może uratować czyjeś życie!” – podkreśla Burmistrz Nowogrodźca.

Gdy widzimy osobę potrzebującą wsparcia, możemy to zgłosić właściwym służbom. Zgłoszenia przyjmuje policja, straż miejska oraz pogotowie. Można też zadzwonić na numer alarmowy 112 i poinformować o konieczności pomocy.

W trosce

Pierwszą organizacją, która rozpoczęła swoją działalność w nowogrodzieckim inkubatorze przedsiębiorczości w budynku byłego zakładu INCO-VERITAS przy ul. Lubańskiej, jest Fundacja Blisko Domu. Fundacja ta pomaga małżeństwom, osobom indywidualnym i całym rodzinom.
Dotychczas Fundacja działała w dwóch ośrodkach na terenie województwa lubuskiego, w Otyniu i Żarach. Analizy środowiskowe, przeprowadzone w naszej części województwa dolnośląskiego, pokazały niszę, szczególnie dotyczącą pomocy małżeństwom i rodzinom. Odpowiedzią na te analizy jest utworzenie nowogrodzkiej filii Fundacji – mówi Pani Agnieszka Tomiczek, terapeuta rodziny, terapeuta uzależnień, posiadający doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, wieloletni pedagog pracujący z młodzieżą i dorosłymi.
Działalność Fundacji realizowana jest w kilku formach:
- Pomoc terapeutyczna, diagnostyczna i konsultacyjna realizowana przez terapeutów, psychologów i pedagogów,
- Organizacja warsztatów i konferencji tematycznych związanych z tematyką małżeńską, rodzinną (np. w zakresie kompetencji wychowawczych), czy rozwojem osobistym.         Warsztaty i konferencje są prowadzone przez pracowników fundacji lub przez specjalistów z zewnątrz.
- Rekolekcji dla małżeństw i osób indywidualnych.
W chwili obecnej w Nowogrodźcu można korzystać z pierwszej z tych form. Pozostałe są realizowane w Otyniu lub Żarach. Docelowo jednak, filia w Nowogrodźcu zamierza rozszerzać zakres form pomocy i wsparcia, odpowiadając, w miarę możliwości na potrzeby środowiska lokalnego.
Pani Agnieszka Tomiczek, prowadząca filię Fundacji Blisko Domu w Nowogrodźcu, ukończyła Terapię Pedagogiczną, Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, Studium Terapii Rodzin, dwuletni kurs coachingu. Jest społecznikiem, ewangelizatorem. „W pracy z człowiekiem biorę pod uwagę nie tylko obszar psychiki i ciała, lecz uwzględniam istotę wymiaru duchowego, czerpiąc z chrześcijaństwa. Moją pasją jest spojrzenie logoterapeutyczne (”logos”=”sens”) na człowieka - uwzględniające wagę poczucia sensu w życiu, w szczególności w pokonywaniu kryzysów, zgodnie z dewizą: Kto znalazł w życiu „dlaczego”, znajdzie prawie każde „jak” – dodaje Pani Agnieszka.
Pomoc, którą świadczą specjaliści Fundacji Blisko Domu, ma następujący zakres:
- terapia rodzinna,
- terapia małżeńska,
- terapia indywidualna,
- terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (w tym DDA).
Biuro Fundacji w Nowogrodźcu jest ładnie wyposażone i stwarza pogodny nastrój. O swojej misji członkowie Fundacji mówią tak:
„Miłość to dla nas najwyższa wartość. Należymy do Kościoła Katolickiego. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, który jest Miłością. Łączą nas wspólne cele, które realizujemy najlepiej jak potrafimy. Jesteśmy pewni, że każdy może być szczęśliwy, dlatego pomagamy ludziom w budowaniu lepszej przyszłości ich samych i ich bliskich. Jeśli więc czujesz, że potrzebujesz zmiany w swoim życiu, ale nie bardzo wiesz, od czego zacząć... 
❄Doświadczasz silnych emocji, z którymi sobie nie radzisz?
❄Ciężko jest Ci nawiązywać i utrzymywać bliskie relacje?
❄Wychowałeś/aś się w rodzinie obciążonej trudnymi doswiadczeniami, czy traumami (alkoholizm, rozwód, przemoc, śmierć bliskich itp.) i czujesz, że skutki tych doświadczeń blokują Twój rozwój i szczęście?
❄A może jest to coś innego, o czym trudno jest Ci mówić, co sprawia, że odczuwasz cierpienie?
❄Twoje małżeństwo/rodzina przeżywa kryzys?
Czy którykolwiek z tych problemów dotyczy Ciebie?
Jeśli tak - warto postawić pierwszy krok i umówić się na konsultację."

Siedziba Fundacji Blisko Domu znajduje się przy ul. Lubańskiej 14, I piętro, nr 34 (wejście od podwórka) tel. 600 550 597, rejestracja telefoniczna.

Zdjęcia Fundacja w bydunku przy ul. Lubańskiej