Kleszcze nadal niebezpieczne - KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, Placówka Terenowa w Bolesławcu

Prezentacja - ZASADY UDZIELANIA DOTACJI OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM NA ZADANIE SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI, POLEGAJĄCE NA ZMIANIE SYSTEMU OGRZEWANIA W RAMACH PROGRAMU „OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO” PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Apel Burmistrza Nowogrodźca do Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec

Ograniczenie niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego

Czystsze Powietrze

Program usuwania azbestu

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016...

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016...

Prognoza oddziaływania na środowisko projektów: Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowogrodziec do roku 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016...

Załącznik nr 1. Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego...

Strategia Rozwoju Gminy Nowogrodziec na lata 2011-2020.