flaga 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofert pisemnych na dzierżawę gruntów rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej

 

Ogłoszenie z załącznikami

Ważne Info dla rolników

Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej zd

nowogrodziec przegląd piosenki religijnejzd

PKP - ogłoszenie

 

ogłoszeń 1

Mobilny punkt informacyjny w Bolesławcu

 

 

Punkt

 

Kurs języka polskiego i kurs adaptacyjny dla repatriantów

 

Kurs językowy

 

repatrianci

Gminny Konkurs Pisanka zd

AZBEST info o dofinansowaniu

INFORMACJA UM

JARMARK NOWOGRODZIEC

Zumba zd

Dach szkoły

Muza Podpisanie

Piast Wykroty zd

Jarmark zd

Odbudujemy stare miasto zd

Nowy dach zd

 Tydzień prof zd

Bezpieczny przejazd zd

Ważne Info dla rolników

Milena

głucholazy zd

LEKCJA Z MISTRZEM zd

Schnable zd

środek tygodnia 28.04.16 BN

Zumba maraton zd fb

Trzy godziny dla rodziny zd

wykroty pomnik zd

Konkurs Wiedzy o Prawie zd

 

porozumienie 10 gmin

Konkurs Schnabla

Bardziej komfortowe środowisko pracy zd

plakat zielony zd

Ważne Info dla rolników

Tworzenie i umoc. więzi zd

Uroczystość zd

Inwestycje drogowe Gminy N c zd

Apel Burmistrza zd

Apel Burmistrza zd

Kolejna inwestycja drogowa zd

ZUMBA zd maraton

Info Hydro Tech

Milena konieczna zd

Schnabel 2015 zd

Konstytucja 3 maja zd

Profilktyka zd 1

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym w Centrum Profilaktyki Uzależnień w Nowogrodźcu są odwołane.

Nasze uczennicy najlepsze zd

po raz trzeci najlepsi w Turnieju zd

Orliki zd

Akademii Młodych Naukowców

Łużyckie Wędrówki zd

Bezpłatne Szkolenie dla Seniorów zd

Informacja dla rolników

Rolnicy

Rolnicy2

Rolnicy3

owocki i warzywka

 

Godnie reprezentowały gminę zd

11

3 Dni 2015 logo zd

Ochrona przyrody w Polsce zd

piknik zd

plakat zielony zd

Zespoły

INFORMACJA UM

PTTK Legnica zd

Świetlica przyjaznazd

Wieści z boisk

zespół Zagajnik zd 400x300

Bo piękno na to jest by zachwycało zd

Wyróżnienie dla Milenki 410

Gierałtów doskonali się zd

Kolejna ważna inwestycja

Akord zespół zd

Ważne Info dla rolników

Fundusz sołecki

dzień zd

Ważne Info zd

Kolejny sukces zespołu Melizmat zd

pisanka kraszanka zd

Kiermasz zd

wystawa ceramiki dawnej. zd

Wystawa wielkanocna zd

lubawka2014zd

W sobotę 26 kwietnia br. w Domu Kultury w Lubawce odbył się Jubileuszowy XXX Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne "MAŁA WIELKANOC".

MIR zd

Z okazji ogólnopolskiej akcji promocyjnej związanej z 10 rocznicą obecności Polski w UE w ramach "Dni otwartych Funduszy Europejskich" Hydro-Tech Sp. z o.o. zaprasza na Piknik edukacyjny, który odbędzie się dnia 05 maja 2014r. (poniedziałek) w godz. 9:00 - 14:00. na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowogrodźcu.

ost.meteorologiczne


OSTRZEŻENIE Nr 35
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Kościoły festiwal zd

Konkurs na Hejnał Nowogrodźca, adresowany do kompozytorów z Dolnego Śląska, był inicjatywą promującą naszą Małą Ojczyznę i miał się odwoływać do najświetniejszych muzycznych tradycji Miasta Nowogrodziec.

info dla Mieszkańców zd

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, że w okresie wiosennym na terenie każdej miejscowości Gminy Nowogrodziec zostaną przeprowadzone przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w systemie tzw. „wystawki”.

WYBORY FLAGA 410

ost.meteorologiczne

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu informuje, iż dnia 24 kwietnia 2014 roku od godz. 15.00 do godz. 24.00 przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm, a wiatr w porywach do 60 km/h.

piłk. zd

Dnia 16 kwietnia 2014 roku na Orliku w Nowogrodźcu odbyły się Mistrzostwa Gminy Nowogrodziec w Piłce Nożnej dziewcząt (Szkoły Podstawowe) oraz chłopców (Szkoły Gimnazjalne).

Dbajmy

Dnia 20 lutego 2012 roku uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej Oczyszczalni Ścieków w Nowogrodźcu.

ost.meteorologiczne

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu informuje, iż dnia 23 kwietnia 2014 roku od godz. 13.00 do godz. 21.00 przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 mm do 20 mm, miejscami do 35 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 55 km/h.

dowód zd

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że dowód osobisty wymaga wymiany co 10 lat, są jednak od tego odstępstwa w przypadku dzieci (5 lat) oraz osób starszych, które mogą się starać o bezterminowe dowody (po 65 roku życia).

przełajowe zd

Słonecznego 12 kwietnia 2014 roku odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w Biegach Przełajowych w Oleśnicy.

dach zd

Dnia 17 kwietnia 2014 r. w Nowogrodźcu została podpisana umowa pomiędzy Parafią Nowogrodziec p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła reprezentowaną przez ks. Dziekana Krzysztofa Słabickiego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Włodzimierza Chlebosza, Członka Zarządu i działającego w jego imieniu Dyrektora Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pawła Czyszczonia.

Kino małe

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Mieszkańców, została rozszerzona oferta kulturalna Gminy Nowogrodziec.

zajęcia profilaktyczne

Zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia oraz profilaktyki realizowane są na podstawie uchwalanych corocznie programów: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

przychodniaasnyka

Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, grafik pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu jest zorganizowany w taki sposób, aby podopieczni mogli korzystać z usług SPZOZ w godzinach przed i popołudniowych.

Plakat Listy zd

W poniedziałek, 14 kwietnia 2014 roku ruszył finał II edycji „Listów dla Ziemi" organizowany przez Fundację Ekologiczną Arka.

ost.pog

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu informuje, iż dnia 17 kwietnia 2014 r. od godz. 00.00 do godz.07.00 przewiduje się spadek temperatury do -4°C, przy gruncie do -5°C .

hejnal

ost.pog

 

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu informuje, że od godz. 14:00 dnia 14.04.2014 do godz. 18:00 dnia 14.04.2014 przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 5 mm do 10 mm, lokalnie do 15 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h.

nowe zd

W ubiegłą niedzielę Nowogrodziec odwiedziła liczna grupa turystów.

mistrz zd

Chłodnego 4 kwietnia 2014 roku, na Orliku przy Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu, odbyły się Mistrzostwa Gminy Nowogrodziec Szkół Podstawowych w piłce nożnej chłopców.

Uprzejmie informujemy, że zostało wszczęte przez Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Farmy Wiatrowej „Dłużyna Górna", składającej się z pięciu elektrowni o łącznej mocy 10 MW oraz infrastruktury towarzyszącej w gminie Pieńsk.

obwieszczenie

obwieszczenie 1

X3mammo

Zapraszamy Panie na badania mammograficzne, które będą wykonywane w dniu 10 kwietnia 2014 roku (czwartek) w MAMMOBUSIE, ustawionym przy Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu (Rynek 1).

info

Na terenie gmin Pieńsk, Węgliniec Zgorzelec i Nowogrodziec GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Lasów – tłocznia Jeleniów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin –Radakowice - Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".

z pasjami zd

Serdecznie zapraszamy Seniorów i nie tylko na pierwsze „Spotkanie z pasjami", które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu.

Zb.elśmiecizd

Plakat - Hydro-Tech zd

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, że dnia 8 kwietnia 2014 roku o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Zebrzydowej odbędzie się spotkanie dotyczące realizowanej na terenie Gminy Nowogrodziec inwestycji pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia". Zapraszamy!

Plakat - Hydro-Tech

Program Hydro-Tech

Turniej zd

Dnia 2 kwietnia 2014 roku w „Domu Strażaka" w Nowogrodźcu odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Kwisa - Nowogrodziec

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, iż w okresie od grudnia 2013 roku do grudnia 2014 roku realizowany jest projekt pn. "Dla Kwisy dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów" dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Nowogrodziec jest partnerem projektu, w ramach którego przewidziano realizację następujących zadań:

• budowę trzech Miejsc Postoju Turystów (Tomisław, Ławszowa, Świętoszów),
• przygotowanie trzech miejsc dostępu do rzeki (Kliczków, Nowa Wieś, Nowogrodziec),
• przygotowanie przenioski w Przejęsławiu,
• przygotowanie miejsca biwakowego w Trzebowie,
• modernizacja ścieżki geologiczno-przyrodniczej przy zbiorniku na Kwisie w Osiecznicy (budowa wieży widokowej i punktu widokowego),
• utworzenie ścieżki przyrodniczo-krajobrazowej w parku w Kliczkowie,
• wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych dot. Doliny Dolnej Kwisy.

Obszar realizacji zadań: Obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy" na terenie gmin Nowogrodziec, Osiecznica i Żagań.
Zaplanowana infrastruktura turystyczna usprawni ruch kajakowy po rzece Kwisa na odcinku od Nowogrodźca do ujścia Bobru w woj. Lubuskim. Zostaną opracowane nowe ścieżki edukacyjne na trasie szlaku kajakowego, które będą informować o walorach Doliny Dolnej Kwisy oraz Gminach, położonych w jej granicach. Koordynatorem projektu pn. "Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów" jest Pan Krzysztof Szustka. /Źródło: Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"/

Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja

Kajaki

znaczki dla Kwisy dla Natury

Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, iż w okresie XII 2013 – XII 2014 realizowany jest projekt pn. "Dla Kwisy dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Nowogrodziec jest partnerem projektu, w ramach którego przewidziano realizację następujących zadań:

  • budowę trzech Miejsc Postoju Turystów (Tomisław, Ławszowa, Świętoszów),
  • przygotowanie trzech miejsc dostępu do rzeki (Kliczków, Nowa Wieś, Nowogrodziec),
  • przygotowanie przenioski w Przejęsławiu,
  • przygotowanie miejsca biwakowego w Trzebowie,
  • modernizacja ścieżki geologiczno-przyrodniczej przy zbiorniku na Kwisie w Osiecznicy (budowa  wieży widokowej i punktu widokowego), 
  • utworzenie ścieżki przyrodniczo-krajobrazowej w parku w Kliczkowie,
  • wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych dot. Doliny Dolnej Kwisy.

Obszar realizacji zadań: Obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy“ na terenie gmin Nowogrodziec, Osiecznica i Żagań.

Zaplanowana infrastruktura turystyczna usprawni ruch kajakowy po rzece Kwisa na odcinku od Nowogrodźca do ujścia Bobru w woj. Lubuskim. Zostaną opracowane nowe ścieżki edukacyjne na trasie szlaku kajakowego, które będą informować o walorach Doliny Dolnej Kwisy oraz Gminach, położonych w jej granicach. Koordynatorem projektu pn. "Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” jest Pan Krzysztof Szustka.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja http://www.zielonaakcja.pl/pl/realizowane-projekty/dla-kwisy-dla-natury/

Źródło: Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Biblioteka na to czeka

Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu oraz Filie w Gierałtowie, Gościszowie, Wykrotach i Zebrzydowej otrzymały książki w ramach drugiej edycji projektu „Biblioteka na to czeka", organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej.

zjazd absolwentow zd

 

Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej serdecznie zaprasza na I Zjazd Absolwentów szkoły, który odbędzie się w dniu 17 maja 2014 roku o godzinie 15.00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu zd

Odpady komunalne - są to odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka.

gala zd

W dniu 24 marca 2014 roku dwudziestu wykonawców z byłego województwa jeleniogórskiego – laureatów przesłuchań rejonowych, wystąpiło w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury na koncercie galowym VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Tydzień z Internetem zdm

W dniach 27 – 31 marca 2014 roku Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zorganizowała pięć spotkań pn. „Zagraj w przyszłość" w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem".

Strazacyzd

W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka", święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też piękną służbę.

google

Zdjęcia Street View pokazują wybrane lokalizacje na całym świecie - również w Polsce, w tym kilka miejscowości w gminie Nowogrodziec: Nowogrodziec, Czerną, Godzieszów, Gościszów, Milików, Nową Wieś, Zabłocie, Zebrzydową.

Gimnazjum-sukceszd

Trzy uczennice z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu biorące udział w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2012/2013 dla Dzieci i Młodzieży zdobyły wyróżnienie na szczeblu powiatowym.

gieralzd

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzono 22 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.

Gimnazjum - pilka recznazd

W dniu 15 kwietnia br. odbył się Finał Strefy Jeleniogórskiej w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

1

W dniu 18 kwietnia 2013 r. w Nowej Wsi oraz Nowogrodźcu odbyły się dwa spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym dla klas II i III szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Nowogrodziec.

Rada Młdzieżowa

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu odbyło się posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zebranych Radnych wraz z opiekunami i gośćmi spotkania serdecznie powitał Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.

Akcja sprzatania

Dnia 17 kwietnia br. w Nowogrodźcu odbyła się społeczna akcja sprzątania śmieci porzuconych w okolicy nowego cmentarza.

szkolenieorgpozarzadowe

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje o kolejnym cyklu BEZPŁATNEGO szkolenia "Skuteczne i sprawnie działające podmioty ekonomii społecznej" dot. pozyskiwania środków unijnych

SPGieraltowzd

Po znaczących sukcesach w powiatowym turnieju ,,Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2013" drużyna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie wzięła udział w eliminacjach strefowych turnieju, które odbyły się 14 kwietnia 2013 r. w Jeleniej Górze.

Podpalanie

Burmistrz Nowogrodźca apeluje i przypomina, że praktyka wiosennego wypalania traw jest działaniem negatywnym i w myśl obowiązujących przepisów wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych itp. jest zabronione.

1

W dniu 10 kwietnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie wzięli udział w eliminacjach powiatowych turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 2013" w Bolesławcu.

Kalendarzimprez2013gm

zbiorkaelektro3

        Burmistrz Nowogrodźca informuje, że z okazji zbliżającego się ogólnoświatowego święta „Dzień Ziemi” na terenie Gminy Nowogrodziec zorganizowana zostanie bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

35mlndlanowogrodzca

Gmina Nowogrodziec otrzyma dotację ponad 35 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej,

punkt

O problemach związanych z podatkiem od nieruchomości w Podstrefie Nowogrodziec KSSEMP oraz o niezadowoleniu mieszkańców ze stanu dróg powiatowych mówi burmistrz Nowogrodźca - Robert Relich.

Konkurszd

     Dnia 7 kwietnia br. w Pałacu Łomnica zespoły Gminy Nowogrodziec „Gościszowianki” i „Czernianki” wzięły udział w Konkursie na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne.

 

soltys kierzno

Urząd Miejski w Nowogrodźcu zawiadamia, iż dnia 7 kwietnia 2013 r. podczas Zebrania wiejskiego wsi Kierżno dokonano wyboru nowego sołtysa wsi.

cyfryzacjazd

Urząd Miejski w Nowogrodźcu przekazuje najważniejsze informacje związane z trwającym przejściem z nadawania analogowego na nadawanie cyfrowe.

SP im. B.Chrobrego

Zakończył się XI Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla uczniów kl. VI pod hasłem „Nasi Rówieśnicy w poszukiwaniu domu".

ogłoszenia UM

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje o warunkach konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

Konkurszdjecie

 

mammozd

Urząd Miejski w Nowogrodźcu zaprasza Panie z terenu Gminy Nowogrodziec w dniach 26 kwietnia i 8 maja 2013 r. na badania mammograficzne.

spzoz zebrzydowa zd

OŚWIADCZENIE
DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWOGRODŹCU
lek. med. MARCINA KRZYWDZIŃSKIEGO

Wojew. herb

Dotyczy zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka – Linia optotelekomunikacyjna RS_13 w relacji: WS _ Bolesławiec – WD _ Zebrzydowa.

Wojew. herb

Dotyczy zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka – Linia optotelekomunikacyjna RS_14 w relacji: WD _ Zebrzydowa – WD _ Węgliniec.